Aktivitātes

2012.gadā ir iegādāts nekustamais īpašums – ēka, 2013.gadā iegādāta arī zeme Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 21, kur plānota projekta realizācija (attēlā iegādātais īpašums).

 

Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības teritoriālo plānojumu, nekustamais īpašums atrodas rūpnieciskās ražošanas zonā, tādēļ arī tika izvēlēts tieši Kalnciems, kā piemērota vieta ražotnes attīstīšanai. 

2013.gadā tika reģistrēta preču zīme, lai nodrošinātu produktu atpazīstamību (attēlā reģistrētā preču zīme).

 

No 2012. gada līdz 2014. gadam tika izstrādāta Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (IVN), saskaņā ar Vides pārraudzības Valsts biroja (VPVB) pieņemto lēmumu un izstrādāto programmu.  IVN procedūra tika veikta sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment”. 2014. gada aprīlī tika saņemts ziņojums un novadīta IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kura tika organizēta Kalnciema kultūras namā.     

Lai vietējos Kalnciema iedzīvotājus vairāk iepazīstinātu ar uzņēmuma plānoto darbību, papildus tika organizēta sapulce 2014. gada 13. maijā , sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Sapulces mērķis bija kliedēt bažas un  iedrošināt Kalnciema iedzīvotājus ar cerīgāku skatu raudzīties uz jaunās svina lietņu ražošanas rūpnīcas izveidošanu rūpnieciskajā zonā, kā arī uz ražošanas attīstību Kalnciemā. Sapulces laikā tika uzklausīts iedzīvotāju viedoklis, kā arī ņemti vērā ieteikumi, uz kuru pamata tiek veiktas izmaiņas projekta attīstībā. Ņemot vērā iedzīvotāju satraukumu, tika plānots brauciens uz līdzīgi strādājošām rūpnīcām, lai būtu iespēja apskatīt, kā šāda veida rūpnīcas strādā.

No 2014.gada 9.jūlija līdz 11. jūlijam tika organizēts brauciens uz Poliju, kur veiksmīgi darbojas akumulatoru pārstrādes rūpnīcas BATERPOL S.A. un EKOBAT “ORZEL BIALY” Sp. Z o. o. (attēlā Polijas rūpnīca BATERPOL S.A.).

 

 

Brauciens tika organizēts, lai iedzīvotājus vairāk un plašāk iepazīstinātu ar šādas rūpnīcas darbību. Tajā piedalījās vietējie Kalnciema iedzīvotāji, Jelgavas domes deputāti, kā arī pārstāvji no tādām institūcijām, kā Valsts Vides dienests, Jelgavas novada Būvvalde, kā arī uzņēmuma pārstāvji un žurnālisti (attēlā brauciena dalībnieki).

Dalībniekiem bija iespēja noskaidrot sev interesējošus jautājumus, saistībā ar rūpnīcas darbību, kā arī pārliecināties, ka šāda veida rūpnīca ir videi droša un neatstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Sīkāku informāciju par braucienu skatieties sadaļā - MEDIJU PUBLIKĀCIJAS.Akumulatoru pārstrāde

Izlietoto akumulatoru pārstrāde, svina un svina sakausējuma ražošana.